بتامتازون

موارد و مقدار مصرف:
توجه: N-Betamethasone حاوی نئومایسین است و در درمان التهابهای پوستی همراه با عفونت ثانویه مصرف می‌شود.
درماتوزهای پاسخ‌دهنده به كورتیكواستروئیدها.
بزرگسالان و كودكان: اشكال كرم، لوسیون یا پماد، 4-1 بار در روز بر روی پوست مالیده می‌شوند.
روش تجویز (بتامتازون موضعی) : ‌فرم موضعی برای مصرف در نواحی صدمه دیده یا دچار عفونت مناسب نیست. بدون تجویز پزشك بر روی زخمهای ترشح‌دار استفاده نشود. به هیچ‌وجه محل زخم پانسمان نشود. فرآورده‌های با قدرت بالا روی صورت، كشاله ران و زیر بغل استفاده نشوند.
مكانیسم اثر
اثر ضد التهاب: بتامتازون ساخت آنزیم های مورد نیاز برای كاهش پاسخهای التهابی را تحریك می‌كند. بتامتازون، به دلیل داشتن فلوئور در ساختمان خود، این مزیت را دارد كه می‌تواند در پایه‌های متفاوتی در دسترس قرار گیرد و بنابراین، برای افراد مختلف در قدرت اثرهای متفاوت وجود دارد.

موارد منع مصرف و احتیاط:
عوارض جانبی
موضعی: سوزش ، خارش، تحریك، خشكی، فولیكولیت، پر مویی، ضایعات آكنه مانند، كمی تشكیل رنگدانه‌های پوست، درماتیت اطراف دهان، درماتیت تماسی آلرژیك، نرم شدن پوست، عفونت ثانویه، آتروفی پوست، ایجاد رگه‌های پوستی، عرق سوز شدن پوست.
ادراری ـ تناسلی: گلوکوزوری (با بتامتازون دی پروپیونات).
متابولیك: هایپرگلیسمی.
توجه: در صورت بروز تحریك موضعی، عفونت، جذب سیستمیك یا حساسیت مفرط، باید مصرف دارو قطع شود.

مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: مقدار جذب شده به قدرت اثر فرآورده، مقدار مصرف شده و وضعیت پوست محل مصرف بستگی دارد. این مقدار از حدود یك درصد در نواحی دارای لایه شاخی ضخیم (مانند كف دستها، كف پاها، آرنجها و زانوها) تا حدود 36 درصد در نواحی دارای لایه شاخی نازك (صورت، پلكها و اندامهای تناسلی) ‌متغیر است. صدمات پوستی، التهاب و استفاده از پانسمان بسته ، میزان جذب را افزایش می‌دهد. مقداری از استروئیدهای موضعی، بخصوص از طریق مخاط دهان، ‌جذب سیستمیك می‌شود.
پخش: بعد از مصرف موضعی، درسرتاسر پوست بدن انتشار می‌یابد. هر مقداری از دارو كه به داخل گردش خون جذب شده باشد، به سرعت از آن خارج می‌شود و در عضله، كبد، پوست، روده كوچك و كلیه‌ها منتشر می‌شود.
متابولیسم: بعد از مصرف موضعی، عمدتاً در پوست متابولیزه می‌شود. مقدار بسیار كمی كه به داخل گردش خون عمومی راه یافته است، عمدتاً در كبد به متابولیتهای غیرفعال متابولیزه می‌شود.
دفع: متابولیتهای غیر فعال از طریق كلیه‌ها و عمدتاً به صورت گلوكورونیدها یا سولفاتها و همچنین، به صورت تركیبات غیركونژوگه و مقادیر كمی از این متابولیتها از طریق مدفوع دفع می‌شوند.

فارماكوكینتیك:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد احتیاط : به هیچ وجه از پانسمان بسته روی ضایعات اگزوداتیو استفاده نشود چون ریسك عوارض جانبی افزایش می‌یابد.

اشكال دارویی:
  

Cream , Lotion, Ointment: 0.1% (as valerate)

 
برگشت به فهرست

شرکتهای همکار