دیفن هیدرامین کامپاند

موارد و مقدار مصرف:
تسكین سرفه و نشانه های احتقانی
بزرگسالان: مقدار 5 یا 10 میلی لیتر هر 3-2 ساعت مصرف می شود.
كودكان 12-6 ساله: مقدار 5 میلی لیتر هر 4-3 ساعت مصرف می شود.
كودكان 5-2 ساله : مقدار 5/2 میلی لیتر هر 4-3 ساعت مصرف می شود.
مكانیسم اثر
این فرآورده دارای اثر ضد هیستامین و ضد كولینرژیك است و موجب تسكین سرفه می شود. این دارو غلظت ترشحات نایژه را كاهش می دهد و اثر خلط آور و نرم كنندگی دارد. همچنین، این فرآورده احتقان همراه با سرفه را از بین می برد و احتقان بینی و نایژه را كاهش می دهد.

 

اشكال دارویی:

 Syrup: Diphenhydramine Compound is accepted for labeling. (Diphenhydramine HCl 12.5mg + Ammonium chloride 125mg) / 5ml

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنتی هیستامین، خلط‌ آور.
طبقه‌‌بندی درمانی: ضد سرفه و خلط آور.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به هر یك از اجزای آن.
موارد احتیاط: اختلال عملکرد کلیوی.
نكات قابل توصیه به بیمار
از انجام فعالیتهایی كه نیاز به هوشیاری كامل دارند خودداری كنید، ‌زیرا این فرآورده موجب خواب آلودگی می شود.
توجه: برای كسب آگاهی بیشتر درباره هر یك از اجزای این فرآورده به تك نگار هر كدام از آنها مراجعه كنید.

 
 
برگشت به فهرست

شرکتهای همکار