کالامین

موارد و مقدار مصرف:
الف) تسكین خارش و درد ناشی از تماس با گیاهان سمی، گزش حشرات، آفتاب سوختگی، تحریكات سطحی پوست.
4-3 بار در روز بر روی موضع مالیده می‌شود.
مكانیسم اثر
كالامین حاوی اكسید روی و اكسید فریك است و اثر قابض بر روی پوست دارد.
 

اشكال دارویی:

Cream, Lotion: 8%

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ضد خارش موضعی.
طبقه‌بندی درمانی: قابض، ضد حساسیت پوستی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
عوارض جانبی
موضعی: التهاب خفیف.
نكات قابل توصیه به بیمار
1.از تماس این دارو با چشم خودداری كنید.
2.این دارو تنها برای مصرف خارجی است.
3.در صورت عدم بهبود، بدتر شدن وضعیت بیمار یا بروز بثورات و تحریك و حساسیت پوستی، مصرف دارو را قطع كرده و با پزشك تماس بگیرید.
 

 
برگشت به فهرست

شرکتهای همکار