پماد كلوبتازول - عماد

نام دارو
پماد كلوبتازول - عماد
نام ژنریک
پماد كلوبتازول
کد ژنریک
314
کد دارو
6820
شکل دارویی
پماد موضعی
بسته بندی اولیه
تیوب آلومینیومی 15 گرمی
بسته بندی ثانویه
جعبه مقوایی
شماره ثبت دارو (IRC)
1228068201
کد GS1
6260349400082
تعداد در شرینک/کارتن
48
212*170*110
1150
تعداد در پالت
16800

پماد كلوبتازول - عماد

شرکتهای همکار