پماد باکتروماد®

نام دارو
پماد باکتروماد®
نام ژنریک
پماد موپیروسین
کد ژنریک
875
کد دارو
15141
شکل دارویی
پماد موضعی
بسته بندی اولیه
تیوب آلومینیومی 15 گرمی
بسته بندی ثانویه
جعبه مقوایی
شماره ثبت دارو (IRC)
1228151415
کد GS1
6260349410357
تعداد در شرینک/کارتن
48
212*170*110
1150
تعداد در پالت
16800

پماد باکتروماد®

شرکتهای همکار