الگزیر برم هگزین - عماد

نام دارو
الگزیر برم هگزین - عماد
نام ژنریک
الگزیر برم هگزین
کد ژنریک
177
کد دارو
-
شکل دارویی
الگزیر
بسته بندی اولیه
شیشه 60 سی سی
بسته بندی ثانویه
-
شماره ثبت دارو (IRC)
1228152337
کد GS1
6260349410418
تعداد در شرینک/کارتن
48
325*227*92
6700
تعداد در پالت
7392

الگزیر برم هگزین - عماد

شرکتهای همکار