الگزير دي سيکلومين - عماد

نام دارو
الگزير دي سيکلومين - عماد
نام ژنریک
الگزير دي سيکلومين
کد ژنریک
430
کد دارو
-
شکل دارویی
الگزیر
بسته بندی اولیه
شیشه 60 سی سی
بسته بندی ثانویه
-
شماره ثبت دارو (IRC)
1228217142
کد GS1
6260349400235
تعداد در شرینک/کارتن
48
325*227*92
6700
تعداد در پالت
7392

الگزير دي سيکلومين - عماد

شرکتهای همکار