الگزیر ديفن هيدرامين - عماد

نام دارو
الگزیر ديفن هيدرامين - عماد
نام ژنریک
الگزیر ديفن هيدرامين
کد ژنریک
454
کد دارو
7983
شکل دارویی
الگزیر
بسته بندی اولیه
شیشه 60 سی سی
بسته بندی ثانویه
-
شماره ثبت دارو (IRC)
1228079832
کد GS1
6260349400181
تعداد در شرینک/کارتن
48
325*227*92
6700
تعداد در پالت
7392

الگزیر ديفن هيدرامين - عماد

شرکتهای همکار