شربت اكسپكتورانت - عماد

نام دارو
شربت اكسپكتورانت - عماد
نام ژنریک
شربت اكسپكتورانت
کد ژنریک
523
کد دارو
7982
شکل دارویی
شربت
بسته بندی اولیه
شیشه 60 سی سی
بسته بندی ثانویه
-
شماره ثبت دارو (IRC)
1228079825
کد GS1
6260349400174
تعداد در شرینک/کارتن
48
325*227*92
6700
تعداد در پالت
7392

شربت اكسپكتورانت - عماد

شرکتهای همکار