شربت دكسترومتورفان پی - عماد

نام دارو
شربت دكسترومتورفان پی - عماد
نام ژنریک
شربت دكسترومتورفان پی
کد ژنریک
408
کد دارو
15236
شکل دارویی
شربت
بسته بندی اولیه
شیشه 60 سی سی
بسته بندی ثانویه
-
شماره ثبت دارو (IRC)
1228152368
کد GS1
6260349410401
تعداد در شرینک/کارتن
48
325*227*92
6700
تعداد در پالت
7392

شربت دكسترومتورفان پی - عماد

شرکتهای همکار