شربت ديفن هيدرامين كامپاند - عماد

نام دارو
شربت ديفن هيدرامين كامپاند - عماد
نام ژنریک
شربت ديفن هيدرامين كامپاند
کد ژنریک
456
کد دارو
3358
شکل دارویی
شربت
بسته بندی اولیه
شیشه 60 سی سی
بسته بندی ثانویه
-
شماره ثبت دارو (IRC)
1228033582
کد GS1
6260349400051
تعداد در شرینک/کارتن
48
325*227*92
6700
تعداد در پالت
7392

شربت ديفن هيدرامين كامپاند - عماد

شرکتهای همکار