شربت سودوافدرین - عماد

نام دارو
شربت سودوافدرین - عماد
نام ژنریک
شربت سودوافدرین
کد ژنریک
1076
کد دارو
15237
شکل دارویی
شربت
بسته بندی اولیه
شیشه 60 سی سی
بسته بندی ثانویه
-
شماره ثبت دارو (IRC)
1228152375
کد GS1
6260349410395
تعداد در شرینک/کارتن
48
325*227*92
6700
تعداد در پالت
7392

شربت سودوافدرین - عماد

شرکتهای همکار