شربت گایافنزین - عماد

نام دارو
شربت گایافنزین - عماد
نام ژنریک
شربت گایافنزین
کد ژنریک
614
کد دارو
15234
شکل دارویی
شربت
بسته بندی اولیه
شیشه 60 سی سی
بسته بندی ثانویه
-
شماره ثبت دارو (IRC)
1228152344
کد GS1
6260349410425
تعداد در شرینک/کارتن
48
325*227*92
6700
تعداد در پالت
7392

شربت گایافنزین - عماد

شرکتهای همکار