شربت سالبوتامول - عماد

نام دارو
شربت سالبوتامول - عماد
نام ژنریک
شربت سالبوتامول
کد ژنریک
1112
کد دارو
-
شکل دارویی
شربت
بسته بندی اولیه
شیشه 120 سی سی
بسته بندی ثانویه
-
شماره ثبت دارو (IRC)
1228152306
کد GS1
6260349410388
تعداد در شرینک/کارتن
30
310*260*115
7100
تعداد در پالت
4200

شربت سالبوتامول - عماد

شرکتهای همکار