شربت هيدروکسيزين - عماد

نام دارو
شربت هيدروکسيزين - عماد
نام ژنریک
شربت هيدروکسيزين
کد ژنریک
650
کد دارو
-
شکل دارویی
شربت
بسته بندی اولیه
شیشه 120 سی سی
بسته بندی ثانویه
-
شماره ثبت دارو (IRC)
1228152320
کد GS1
6260349410432
تعداد در شرینک/کارتن
30
310*260*115
7100
تعداد در پالت
4200

شربت هيدروکسيزين - عماد

شرکتهای همکار