شربت لاکتولوز - عماد

نام دارو
شربت لاکتولوز - عماد
نام ژنریک
شربت لاکتولوز
کد ژنریک
731
کد دارو
-
شکل دارویی
شربت
بسته بندی اولیه
شیشه 240 سی سی
بسته بندی ثانویه
-
شماره ثبت دارو (IRC)
1228217159
کد GS1
6260349400211
تعداد در شرینک/کارتن
12
280*200*150
4800
تعداد در پالت
1680

شربت لاکتولوز - عماد

شرکتهای همکار