سوسپانسيون مترونیدازول - عماد

نام دارو
سوسپانسيون مترونیدازول - عماد
نام ژنریک
سوسپانسيون مترونیدازول
کد ژنریک
844
کد دارو
15217
شکل دارویی
سوسپانسیون خوراکی
بسته بندی اولیه
شیشه 120 سی سی
بسته بندی ثانویه
جعبه مقوایی
شماره ثبت دارو (IRC)
1228152177
کد GS1
6260349410470
تعداد در شرینک/کارتن
24
320*227*130
6100
تعداد در پالت
3696

سوسپانسيون مترونیدازول - عماد

شرکتهای همکار