شياف ايندومتاسين 50 - عماد

نام دارو
شياف ايندومتاسين 50 - عماد
نام ژنریک
شياف ايندومتاسين 50 ميلي گرمي
کد ژنریک
670
کد دارو
-
شکل دارویی
شیاف رکتال
بسته بندی اولیه
دو نوار بسته بندی PVC سفید رنگ 5 عددی
بسته بندی ثانویه
جعبه مقوایی
شماره ثبت دارو (IRC)
1228219191
کد GS1
6260349400518
تعداد در شرینک/کارتن
320
210*185*115
750
تعداد در پالت
80000

شياف ايندومتاسين 50 - عماد

شرکتهای همکار