شياف مسالازين 500 - عماد

نام دارو
شياف مسالازين 500 - عماد
نام ژنریک
شياف مسالازين 500 ميلي گرمي
کد ژنریک
2246
کد دارو
-
شکل دارویی
شیاف رکتال
بسته بندی اولیه
یک نوار بسته بندی PVC سفید رنگ 5 عددی
بسته بندی ثانویه
جعبه مقوایی
شماره ثبت دارو (IRC)
1228224638
کد GS1
6260349400471
تعداد در شرینک/کارتن
-
تعداد در پالت

شياف مسالازين 500 - عماد

شرکتهای همکار