محلول همودياليز استات نوع يک - عماد

نام دارو
محلول همودياليز استات نوع يک - عماد
نام ژنریک
محلول همودياليز استات نوع يک
کد ژنریک
7197
کد دارو
7201
شکل دارویی
محلول
بسته بندی اولیه
گالن 5 لیتری
بسته بندی ثانویه
کارتن
شماره ثبت دارو (IRC)
1228072017
کد GS1
6260349400129
تعداد در شرینک/کارتن
3
360*220*330
18200
تعداد در پالت

محلول همودياليز استات نوع يک - عماد

شرکتهای همکار