محلول همودياليز اسيدي غلیظ نوع دو - عماد

نام دارو
محلول همودياليز اسيدي غلیظ نوع دو - عماد
نام ژنریک
محلول همودياليز اسيدی غلیظ نوع دو
کد ژنریک
7196
کد دارو
7199
شکل دارویی
محلول
بسته بندی اولیه
گالن 5 لیتری
بسته بندی ثانویه
کارتن
شماره ثبت دارو (IRC)
1228071997
کد GS1
6260349400143
تعداد در شرینک/کارتن
3
360*220*330
18200
تعداد در پالت

محلول همودياليز اسيدي غلیظ نوع دو - عماد

شرکتهای همکار