پماد بتامتازون - عماد

نام دارو
پماد بتامتازون - عماد
نام ژنریک
پماد بتامتازون
کد ژنریک
160
کد دارو
6819
شکل دارویی
پماد موضعی
بسته بندی اولیه
تیوب آلومینیومی 15 گرمی
بسته بندی ثانویه
جعبه مقوایی
شماره ثبت دارو (IRC)
1228068195
کد GS1
6260349400075
تعداد در شرینک/کارتن
48
212*170*110
1150
تعداد در پالت
16800

پماد بتامتازون - عماد

شرکتهای همکار